استخدام در کانادا، کار در کانادا، کاریابی در کانادا، کاریابی کانادا، زندگی در کانادا، www.jobca.ca

ارائه مدرک عدم سوء پیشینه در برنامه های مهاجرتی

2022-12-10 0 نظرات

این گواهی به اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) نشان می دهد که متقاضی مهاجرت به کانادا قابل پذیرش است.

هر متقاضی برای اقامت دائم و اعضای خانواده آنها 18 ساله یا بیشتر، باید برای اثبات اینکه از نظر کیفری غیرقابل پذیرش نیستند، یک گواهی امنیتی دریافت کنند.

این گواهی ها، که گواهی فعالیت غیر مجرمانه نیز نامیده می شود، باید از کشور محل اقامت فعلی و از هر کشوری که متقاضی بیش از شش ماه از تاریخ تولد 18 سالگی خود در آن اقامت داشته است، اخذ شود.

مدرک عدم سوء پیشینه را معمولاً می توان از طریق دفاتر اجرای قانون یا سایر سازمان های دولتی دریافت کرد.

برای کشوری که فرد در حال حاضر در آن زندگی می کند، این گواهی باید حداکثر شش ماه قبل از درخواست صادر شود.

برای کشورهایی که فرد شش ماه یا بیشتر در آن زندگی کرده است، گواهی پلیس باید پس از آخرین باری که متقاضی در آن کشور زندگی کرده است، صادر شود.

اگر گواهی به زبانی غیر از انگلیسی یا فرانسوی باشد، باید به همراه نسخه اصلی ترجمه انجام شده توسط مترجم معتبر ارسال شود.

افرادی که می خواهند به طور دائم یا موقت به عنوان بازدید کننده، نیروی کار خارجی یا دانشجویان بین المللی وارد کانادا شوند، در صورتی که خودشان یا وابستگانشان از نظر کیفری غیرقابل پذیرش تشخیص داده شوند، از ورود به این کشور منع می شوند.

 

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.