استخدام در کانادا، کار در کانادا، کاریابی در کانادا، کاریابی کانادا، زندگی در کانادا، www.jobca.ca

دریافت مجوز کار با مزایای ویژه در کانادا

2022-12-10 0 نظرات

مجوز کار با مزایای ویژه (SBWP) یک مجوز کار خاص برای نیروهای کاریست که استخدام آنها از نظر اقتصادی، فرهنگی و یا اجتماعی مزایای قابل توجهی را برای کانادا به همراه خواهد داشت.

به عنوان بخشی از برنامه International Mobility Program، متقاضیان SBWP در طول فرآیند درخواست نیازی به تاییدیه (LMIA) ندارند.

معیارهای واجد شرایط بودن:

– اگر می‌خواهید برای SBWP درخواست دهید، باید ثابت کنید که ورود شما از نظر اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی برای کانادا مفید است. اگر در انجام این کار موفق باشید، عوامل تصمیم‌گیرنده در صدور مجوز کار (از جمله: تأثیرات بر بازار کار کانادا، نیازهای مصرف‌کنندگان کانادایی و غیره) به نفع شما تعیین می‌شوند.

برای اثبات مشروعیت خود به عنوان متقاضی برای کانادا، همچنین باید مدارکی ارائه دهید که شما:

– دارای اعتبار توسط یک موسسه دانشگاهی در حوزه تخصصی حرفه ای شما یا مرتبط با آن؛

– دریافت کننده جوایز یا حق ثبت اختراع ملی/بین المللی؛

– عضو سازمانی هستند که نیاز به ارتقاء اعضای خود دارند؛

– در یک موقعیت رهبری در سازمان خود با یک موقعیت برجسته خدمت میکنید.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.