استخدام در کانادا، کار در کانادا، کاریابی در کانادا، کاریابی کانادا، زندگی در کانادا، www.jobca.ca

فروش الزامی خودروهای برقی در کانادا از سال 2026

2022-12-31 0 نظرات

تا سال 2030 الزام فروش خودروی برقی به 60 درصد می رسد و طبق قوانین جدید، یک پنجم خودروهای سواری، SUVها و کامیونهای فروخته شده در کانادا در سال 2026 باید خودروی برقی باشند.

در شش ماه اول سال جاری فروش خودروهای برقی 7.2% فروش کل ثبت نام خودروهای جدید را شامل می شود. طبق قوانین تصویب شده که در 30 دسامبر منتشر شد دولت فروش این خودروها را از طریق صدور کردیت برای فروش هر خودرو ردیابی می کند.

استانهای کبک و بریتیش کلمبیا قبل از این الزام فروش خودروی برقی داشتند و فروش خودروی برقی در بریتیش کلمبیا سهم 15 درصدی از کل فروش خودروهای جدید را داشته و این رقم در انتاریو 5.5% بود.

خودروهای سواری نیمی از کل آلاینده های حمل و نقل و یک دهم کل آلاینده های کانادا را تشکیل می دهند. طبق قانون Canadian Environmental Protection Act کارخانه ها و یا وارد کنند هایی که در راستای این قانون حرکت نکنند، جریمه خواهند شد.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.