تمام وقت

استخدام افسر

ارسال شده 1 سال قبل توسط Mrjob
منیتوبا، وینیپگ
مهلت درخواست بسته شد

شرح (توصیف) شغل

استخدام افسر ایمنی امنیت
در Marriott International, Inc

شرح شغلی:
تغییر روز امکان پذیر است
به خاطر شما، مهمانان ما می‌توانند آزادانه بدون نگرانی بیایند و بروند.