تمام وقت دائمی

استخدام سرپرست تولید صنایع نساجی

ارسال شده 5 ماه قبل توسط Mrjob
گرنبی
38,000$در هر سال
مهلت درخواست بسته شد

شرح (توصیف) شغل

شرکت: Les Produits Belt-Tech inc

نوع شغل: تمام وقت- دائمی

الزامات

مسلط به زبان فرانسه

تحصیلات:

داشتن مدرک الزامی نیست.

تجربه:

داشتن تجربه کاری الزامی نیست.

مسئولیت ها:

• برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، کنترل و ارزیابی عملیات یک مؤسسه تولیدی یا بخش عملیات یا تولید یک مؤسسه تولیدی
• توسعه و اجرای طرح هایی برای استفاده موثر از مواد، نیروی کار و تجهیزات برای دستیابی به اهداف تولید
• برنامه ریزی و مدیریت استقرار بودجه ادارات
• برنامه ریزی تولید و نگهداری موجودی مواد خام و محصولات نهایی
• برنامه ریزی و اجرای تغییرات در ماشین آلات و تجهیزات، سیستم های تولید و روش های کار
• بازرسی کنترل کیفیت مستقیم سیستم و توسعه روش های گزارش تولید
• تهیه برنامه های تعمیر و نگهداری تجهیزات و توصیه جایگزینی ماشین ها
• استخدام، نظارت و آموزش یا نظارت بر آموزش کارکنان در استفاده از تجهیزات جدید یا تکنیک های تولید