تمام وقت

استخدام حسابدار

ارسال شده 1 سال قبل توسط Mrjob
ساسکاچوان، ساسکاتون
27$ در هر ساعت
مهلت درخواست بسته شد

شرح (توصیف) شغل

استخدام حسابدار
در شرکت PUNER TRANSPORT CORP.
ساسکاتون، SK
شرح شغلی:
نگهداری سوابق مالی و ایجاد، نگهداری و تعادل حساب های مختلف با استفاده از سیستم های حسابداری دستی و کامپیوتری.
تراز آزمایشی کتاب ها را آماده کنید.