استخدام سرپرست مزرعه

ارسال شده 1 سال قبل
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) شغل

شرکت: Gulzar Singh

نوع شغل: تمام وقت، دائم

الزامات

  • مسلط به زبان انگلیسی

تحصیلات:

  • داشتن مدرک کالج الزامی است

تجربه:

  • تجربه کاری حداقل 1 سال الزامی است

مسئولیت ها:

  • هماهنگی و نظارت بر کار کارگران مزارع و کارگران برداشت
  • تهیه برنامه های کاری و تنظیم رویه ها
  • اطمینان از ایمنی مزرعه و رویه های ایمنی
  • حفظ کنترل کیفیت و سوابق تولید
  • نظارت بر رشد و سایر عملیات مربوط به محصول
  • انجام وظایف عمومی مزرعه