تمام وقت

استخدام مسئول انبار

ارسال شده 1 سال قبل توسط Mrjob
انتاریو، برمپتون
مهلت درخواست بسته شد

شرح (توصیف) شغل

استخدام ناظر انبار
در Coca-Cola Canada Bottleling Limited

شرح شغلی:
برمپتون، انتاریو
شیفت شب
برای موفقیت در این موقعیت، سرپرست باید توانایی برنامه ریزی حجم کار، ایجاد انگیزه در تیم خود و ارائه خدمات عالی به مشتریان را داشته باشد.