تمام وقت

استخدام مسئول پیست

ارسال شده 1 سال قبل توسط Mrjob
انتاریو، میسیساگا
19$ در هر ساعت
مهلت درخواست بسته شد

شرح (توصیف) شغل

استخدام ناظر کارمند پیست مسابقه
در پیست سرعت K1
میسیساگا، ON
تمام وقت

شرح شغلی:
درخواست یا سفارش مواد، تجهیزات و لوازم.
ترتیب کارهای تعمیر و نگهداری.
آموزش کارکنان، کارگران در وظایف شغلی، رویه های ایمنی