تمام وقت دائمی

استخدام مدیر پروژه

ارسال شده 1 سال قبل
سوری
مهلت درخواست بسته شد

شرح (توصیف) شغل

شرکت: Employer details Sunstone Custom Homes Ltd.

نوع شغل: تمام وقت، دائم

الزامات

 • مسلط به زبان انگلیسی

تحصیلات:

 • داشتن مدرک لیسانس الزامی است

تجربه:

 • تجربه کاری حداقل 3 سال الزامی است

مسئولیت ها:

 • تهیه و ارائه برآورد بودجه پروژه های عمرانی
 • استخدام و نظارت بر کارکنان و/یا داوطلبان
 • استخدام و نظارت بر فعالیت های پیمانکاران فرعی
 • برنامه ریزی و تهیه برنامه های ساخت و ساز و نقاط عطف و نظارت بر پیشرفت
 • آماده سازی قراردادها و مذاکره در مورد بازنگری، تغییرات و الحاقات به توافقات قراردادی
 • ایجاد و اجرای سیاست ها و رویه ها برای کنترل کیفیت
 • خواندن نقشه ها و طرح ها
 • انتخاب پیمانکاران فرعی تجاری و هماهنگی فعالیت های آنها
 • برنامه ریزی و مدیریت بودجه
 • خرید مصالح ساختمانی و تملک زمین
 • توسعه و اجرای برنامه های کنترل کیفیت
 • نظارت بر تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
 • برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، کنترل و ارزیابی عملیات روزانه
 • تهیه گزارش ها