تمام وقت قراردادی

استخدام پرستار در منزل

ارسال شده 1 سال قبل
مونترآل
مهلت درخواست بسته شد

شرح (توصیف) شغل

شرکت: Private Home

نوع شغل: تمام وقت، قراردادی

الزامات

 • مسلط به زبان انگلیسی یا فرانسه

تحصیلات:

 • داشتن مدرک دیپلم الزامی است

تجربه:

 • تجربه کاری حداقل 1 سال الزامی است

مسئولیت ها:

 • حمام کردن، لباس پوشیدن و تغذیه نوزادان و کودکان
 • تنبیه کودکان طبق روش های درخواستی والدین
 • آموزش بهداشت فردی و رشد اجتماعی به کودکان
 • حفظ محیطی امن و سالم در خانه
 • سازماندهی فعالیت هایی مانند بازی و گردش برای کودکان
 • تهیه و سرو غذاهای مغذی
 • آماده استراحت کردن نوزادان و کودکان
 • استریل بطری ها، تهیه شیر خشک و عوض کردن پوشک نوزادان
 • نظارت و مراقبت از کودکان
 • به مدرسه بردن بچه ها
 • کمک به کودکان در انجام تکالیف