تمام وقت دائمی

استخدام مدیر کنترل موجودی

ارسال شده 6 ماه قبل توسط Mrjob
سوری
84,400$در هر سال
مهلت درخواست بسته شد

شرح (توصیف) شغل

شرکت: Natural Bites Inc

نوع شغل: تمام وقت، دائمی

الزامات

  • مسلط به زبان انگلیسی

تحصیلات:

  • داشتن مدرک کالج الزامی است

تجربه:

  • تجربه کاری حداقل 2 سال الزامی است

مسئولیت ها:

  • هدایت و مشاوره کارکنانی که در زمینه ارائه مدیریت سوابق، امنیت، مالی، خرید، منابع انسانی یا سایر خدمات اداری فعالیت می کنند؛
  • هدایت و کنترل حاکمیت شرکتی و رویه های انطباق مقرراتی
  • مصاحبه، استخدام و ارائه آموزش برای کارکنان
  • برنامه ریزی، مدیریت و کنترل بودجه برای پروژه های مشتری، قراردادها، تجهیزات و تدارکات
  • برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، کنترل و ارزیابی عملیات بخش ارائه دهنده خدمات اداری واحد یا چندین خدمات اداری
  • تهیه گزارشات برای کمیته های مدیریتی که خدمات اداری را ارزیابی می کنند؛