دائمی

استخدام منشی مالی

ارسال شده 1 سال قبل توسط Mrjob
ساسکاچوان، رجینا
22$ - 28$ در هر ساعت
مهلت درخواست بسته شد

شرح (توصیف) شغل

استخدام حساب های دریافتنی، منشی درآمد
در دولت ساسکاچوان
رجینا، SK
شرح شغلی:
دائمی
مدرک در رشته مالی یا حسابداری ترجیح داده می شود.
دانش، مهارت ها و توانایی های مورد نیاز برای این موقعیت معمولاً با تکمیل یک کادر مجرب است