تمام وقت دائمی

استخدام غواص و غریق نجات

ارسال شده 12 ماه قبل توسط Mrjob
فرمونت
مهلت درخواست بسته شد

شرح (توصیف) شغل

شرکت: Fairmont Hot Springs Resort LTD
نوع شغل: تمام وقت، دائم
الزامات
• مسلط به زبان انگلیسی
تحصیلات:
• داشتن مدرک دیپلم الزامی است

• داشتن مدرک National Lifeguard Service (NLS) Certificate و  First Aid Certificate الزامی است
تجربه:
• تجربه کاری حداقل 1 سال الزامی است
مسئولیت ها:

 • آموزش فعالیت ها و تکنیک های ورزشی، تناسب اندام یا ورزشی
 • اطمینان از ایمنی امدادگران و قربانیان در صحنه های حادثه
 • آموزش به گروه ها و افراد در زمینه هنر و صنایع دستی
 • کمک رسانی در رویدادهای خاص
 • رهبری گروه ها و افراد در برنامه های تفریحی یا اوقات فراغت
 • برنامه ریزی و انجام فعالیت های تفریحی، تناسب اندام و ورزشی
 • نگهداری و تعمیر تجهیزات ورزشی
 • آموزش و نظارت بر کارکنان
 • تهیه گزارش
 • برنامه ریزی فعالیت ها، نگه داری گزارش ها، حفظ سوابق و تهیه گزارش سنجش هر فرد
 • رهبری و آموزش افراد
 • گشت زنی/ نظارت بر فعالیت ها
 • ارائه اطلاعات آگاهی از شیوه زندگی
 • انجام فعالیت های تفریحی یا ورزشی درمانی
 • کمک به مشتریان/مهمانان با نیازهای ویژه
 • اطمینان از رعایت مقررات ایمنی و بهداشتی
 • جمع آوری وسایل، تجهیزات ورزشی و بازی
 • نظارت بر فعالیت های تفریحی، ورزشی یا تناسب اندام برای اطمینان از ایمنی و ارائه کمک های اضطراری یا کمک های اولیه در صورت لزوم