تمام وقت

استخدام سرپرست مرکز تماس

ارسال شده 5 ماه قبل توسط Mrjob
نورث یورک
25,900$ - 60,000$در هر سال
مهلت درخواست بسته شد

شرح (توصیف) شغل

شرکت: Express Appliance Repair

نوع شغل: تمام وقت

الزامات

  • مسلط به زبان انگلیسی

تحصیلات:

  • داشتن مدرک دیپلم الزامی است

تجربه:

  • تجربه کاری حداقل 2 سال الزامی است

مسئولیت ها:

  • نظارت، هماهنگی، تخصیص و بررسی کار عوامل دخیل در انجام نظرسنجی ها و مصاحبه ها، جمع آوری و گردآوری آمار، ارائه اطلاعات و خدمات به مشتریان و نوشتن مکاتبات شامل ایمیل ها و تهیه مطالب
  • تنظیم برنامه ها و رویه های کاری
  • هماهنگی فعالیت ها با سایر واحدها و ادارات
  • تهیه و ارسال گزارش پیشرفت و سایر اسناد
  • شناسایی نیازهای آموزشی و آموزش کارکنان در وظایف شغلی و سیاست های شرکت
  • اطمینان از عملکرد روان سیستم ها و تجهیزات کامپیوتری و ترتیب دادن کارهای تعمیر و نگهداری
  • انجام همان وظایفی که کارکنان تحت نظارت انجام می دهند؛