تمام وقت دائمی

استخدام مشاور کسب و کار

ارسال شده 3 ماه قبل توسط Mrjob
اسکاربرو
75,600$در هر سال
مهلت درخواست بسته شد

شرح (توصیف) شغل

شرکت: MC Telecoms

نوع شغل: تمام وقت، دائمی

الزامات

  • مسلط به زبان انگلیسی

تحصیلات:

  • داشتن مدرک لیسانس الزامی است

تجربه:

  • تجربه کاری حداقل 2 سال الزامی است

مسئولیت ها:

  • تجزیه و تحلیل و ارائه مشاوره در مورد روش های مدیریتی و سازماندهی یک مؤسسه دولتی یا خصوصی
  • انجام تحقیق برای تعیین کارایی و اثربخشی سیاست ها و برنامه های مدیریتی
  • انجام ارزیابی ها و پیشنهاد بهبود روش ها، سیستم ها و رویه ها در زمینه هایی مانند عملیات، منابع انسانی، مدیریت سوابق، مدیریت امنیت و ارتباطات
  • انجام ممیزی کیفیت و توسعه استانداردهای مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت برای ثبت ISO (سازمان بین المللی استاندارد)
  • ارائه راهنمایی و پشتیبانی به مشاغل در مورد سیاست ها و رویه های نظارتی؛ اطمینان از انطباق داخلی با الزامات نظارتی؛ و ارائه مدارک و تشکیل پرونده با نهادهای نظارتی
  • برنامه ریزی و سازماندهی مجدد امور یک مؤسسه
  • نظارت بر پژوهشگران قراردادی یا کارکنان اداری