تمام وقت دائمی

استخدام دفتردار

ارسال شده 4 ماه قبل توسط Mrjob
پیتربورو
46,600$در هر سال
مهلت درخواست بسته شد

شرح (توصیف) شغل

شرکت: Castle John’s Pub & Restaurant

نوع شغل: تمام وقت، دائمی

الزامات

  • مسلط به زبان انگلیسی

تحصیلات:

  • داشتن مدرک دیپلم الزامی است

تجربه:

  • تجربه کاری حداقل 2 سال الزامی است

مسئولیت ها:

  • نگهداری سوابق مالی و ایجاد، نگهداری و تعادل حساب های مختلف با استفاده از سیستم های حسابداری دستی و کامپیوتری
  • تطبیق حساب‌ها، تهیه تراز آزمایشی دفاتر، نگهداری دفاتر کل و تهیه صورت‌های مالی
  • محاسبه و تهیه چک برای حقوق و دستمزد و برای آب و برق، مالیات و سایر قبوض
  • تکمیل و ارسال فرم های حواله مالیاتی، فرم های غرامت کارگران، فرم های حق بیمه بازنشستگی و سایر اسناد دولتی
  • تهیه اظهارنامه مالیاتی و انجام سایر خدمات حسابداری شخصی
  • تهیه سایر گزارش های آماری، مالی و حسابداری