تمام وقت دائمی

استخدام مهندس معمار

ارسال شده 1 سال قبل
نورث یورک
مهلت درخواست بسته شد

شرح (توصیف) شغل

شرکت: GR8 Renovations

نوع شغل: تمام وقت، دائم

الزامات
• مسلط به زبان انگلیسی
تحصیلات:
• داشتن مدرک لیسانس الزامی است
تجربه:
• تجربه کاری حداقل 3 سال الزامی است
مسئولیت ها:

 • مشورت برای تعیین نوع، سبک و هدف بازسازی یا ساخت ساختمان جدید در نظر گرفته شده، با مشتریان
 • مدیریت پروژه
 •  مفهوم سازی و طراحی ساختمان ها و توسعه طرح هایی با توصیف مشخصات طراحی، مصالح ساختمانی، هزینه ها و برنامه های ساخت و ساز
 •  آماده طرح ها و مدل ها
 • تهیه یا نظارت بر تهیه نقشه ها، مشخصات و سایر اسناد ساختمانی برای استفاده پیمانکاران و تجار
 • نظارت بر تکنسین ها و سایر معماران
 • برآورد هزینه ها
 • تهیه اسناد مناقصه، شرکت در مذاکرات قرارداد و اعطای قراردادهای ساخت و ساز
 • مناقصه و اجرای قراردادها
 • طراحی داخلی (عمومی)
 • نظارت بر فعالیت ها در سایت های ساخت و ساز برای اطمینان از مطابقت با مشخصات