تمام وقت دائمی

استخدام حسابدار

ارسال شده 5 ماه قبل توسط Mrjob
میسیساگا
36,000$در هر سال
مهلت درخواست بسته شد

شرح (توصیف) شغل

شرکت: Profinsys Inc

نوع شغل: تمام وقت- دائمی

الزامات

مسلط به زبان انگلیسی

تحصیلات:

داشتن مدرک فوق لیسانس الزامی است.

داشتن مدارک زیر الزامی است:

  • Chartered Accountants (CA) Designation
  • Charterered Professional Accountant (CPA)
  • Certified General Accountants (CGA) – level 1
  • Certified General Accountants (CGA) – level 2
  • Certified General Accountants (CGA) – level 3
  • Certified Management Accountants (CMA) – level 1
  • Certified Management Accountants (CMA) – level 2

تجربه:

داشتن تجربه کاری ۳ سال الزامی است.

مسئولیت ها:

• برنامه ریزی، راه اندازی و مدیریت سیستم های حسابداری و تهیه اطلاعات مالی برای افراد، بخش های درون سازمان ها، مشاغل و سایر موسسات
• بررسی سوابق حسابداری و تهیه صورتهای مالی و گزارشات
• توسعه و حفظ روش های هزینه یابی، گزارش دهی و کنترل داخلی
• بررسی حساب ها و سوابق مالی و تهیه اظهارنامه مالیات بر درآمد از سوابق حسابداری
• تجزیه و تحلیل صورت های مالی و گزارش ها و ارائه مشاوره های مالی، تجاری و مالیاتی
• نظارت و آموزش بر دانشجویان رشته مقاله، سایر حسابداران یا تکنسین های اداری