تمام وقت

استخدام منشی اداری

ارسال شده 1 سال قبل
آلبرتا، کلگری
مهلت درخواست بسته شد

شرح (توصیف) شغل

شرکت Carewest منشی اداری استخدام میکند
تغییر روز
این سمت همچنین مسئولیت تهیه هزینه ها و گزارش های آماری، کمک در تهیه ارائه، تولید مکاتبات سایت را بر عهده دارد.