تمام وقت موقت

استخدام کارمند انبار

ارسال شده 2 سال قبل توسط Mrjob
دارتموث
مهلت درخواست بسته شد

شرح (توصیف) شغل

شرکت: Manpower Services Canada Limit
نوع شغل: تمام وقت، موقت
الزامات
• مسلط به زبان انگلیسی
تحصیلات:
• داشتن مدرک الزامی نیست
تجربه:
• تجربه کاری حداقل 1 سال الزامی است
مسئولیت ها:

  • تعیین روش حمل و نقل
  • آماده کردن بارنامه، فاکتورها و سایر اسناد حمل و نقل
  • بازرسی و بررسی کالاهای دریافتی و فاکتورها یا اسناد دیگر
  • ثبت کمبودها و برگرداندن کالاهای آسیب دیده
  • ارسال کالاها به انبارهای مناسب
  • بسته بندی کالا برای ارسال
  • باز کردن کالاهای دریافتی
  • الصاق اطلاعات شناسایی و دستورالعمل های حمل و نقل روی محموله ها
  • نظارت بر بارگیری و تخلیه کالا