تمام وقت دائمی

استخدام داروساز

ارسال شده 9 ماه قبل توسط Mrjob
مهلت درخواست بسته شد

شرح (توصیف) شغل

شرکت: PHARMASAVE 129

نوع شغل: تمام وقت- دائمی

الزامات

مسلط به زبان انگلیسی

تحصیلات:

  • داشتن مدرک Pharmacy License in BC الزامی است.
تجربه:

داشتن تجربه کاری الزامی نیست.

مسئولیت ها:

• بررسی نسخه ها برای دوز مناسب
• ترکیب فرآورده های دارویی تجویزی با محاسبه، اندازه گیری و مخلوط کردن مقادیر دارو و سایر مواد مورد نیاز و پر کردن ظروف مناسب با مقدار صحیح
• در اختیار قرار دادن داروهای تجویز شده به مشتریان یا سایر متخصصان مراقبت های بهداشتی و توصیه به آنها در مورد موارد مصرف، موارد منع مصرف، عوارض جانبی، تداخلات دارویی و دوز
• حفظ مشخصات دارویی مشتریان از جمله ثبت سموم و داروهای مخدر و کنترل شده
• اطمینان از آماده سازی، بسته بندی، توزیع و نگهداری مناسب واکسن ها، سرم ها، مواد بیولوژیکی و سایر داروها و داروها
• سفارش و نگهداری موجودی لوازم دارویی
• توصیه به مشتریان در مورد انتخاب و استفاده از داروهای بدون نسخه
• تجدید نسخه های موجود در شرایط محدود
• تطبیق فرمول، رژیم، مدت یا مسیر تجویز دارو
• نظارت و هماهنگی بر فعالیت های سایر داروسازان، دستیاران داروخانه، تکنسین های داروخانه و سایر کارکنان