تمام وقت دائمی

استخدام مدیر منابع انسانی

ارسال شده 1 سال قبل توسط Mrjob
برمپتون
مهلت درخواست بسته شد

شرح (توصیف) شغل

شرکت: VAN OVERSEAS LTD.

نوع شغل: تمام وقت، دائم

الزامات

 • مسلط به زبان انگلیسی

تحصیلات:

 • داشتن مدرک کالج الزامی است

تجربه:

 • تجربه کاری حداقل 1 سال الزامی است

مسئولیت ها:

 • برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، کنترل و ارزیابی عملیات واحدهای منابع انسانی یا پرسنلی
 • برنامه ریزی نیازهای منابع انسانی در ارتباط با سایر مدیران بخش
 • هماهنگی فعالیت های آموزشی و استخدامی داخلی و خارجی
 • توسعه و اجرای سیاست ها و رویه های روابط کار و مذاکره در مورد قراردادهای دسته جمعی
 • مدیریت توسعه کارکنان، آموزش زبان و برنامه های بهداشت و ایمنی
 • مشاوره و کمک به سایر مدیران بخش در مورد تفسیر و مدیریت سیاست ها و برنامه های پرسنلی
 • نظارت بر طبقه بندی و رتبه بندی مشاغل
 • سازماندهی و برگزاری جلسات اطلاعاتی کارکنان در مورد خط مشی اشتغال، مزایا و غرامت و شرکت فعال در کمیته های مختلف مشترک
 • هدایت برنامه مدیریت کیفیت سازمان
 • اطمینان از انطباق با قوانینی مانند قانون حقوق و دستمزد