تمام وقت دائمی

استخدام سوپروایزر پشتیبانی و امور مشتریان

ارسال شده 11 ماه قبل
Moncton
مهلت درخواست بسته شد

شرح (توصیف) شغل

شرکت:  Troy Soontiens & Associates Inc

نوع شغل: تمام وقت، دائم

الزامات

 • مسلط به زبان انگلیسی

تحصیلات:

 • داشتن مدرک دیپلم الزامی است
 • داشتن مهارت در MS Office الزامی است

تجربه:

 • تجربه کاری حداقل ۱ سال الزامی است

مسئولیت ها:

 • نظارت، هماهنگی، تخصیص و بررسی کار منشیان و عواملی که در انجام نظرسنجی ها و مصاحبه ها، جمع آوری و گردآوری آمار، ارائه اطلاعات و خدمات به مشتریان و نوشتن مکاتبات شامل ایمیل ها و تهیه مطالب فعالیت می کنند
 • تنظیم برنامه ها و رویه های کاری
 • هماهنگی فعالیت ها با سایر واحدها و ادارات
 • تهیه و ارسال گزارش پیشرفت و سایر اسناد
 • شناسایی نیازهای آموزشی و آموزش کارگران در وظایف شغلی و سیاست های شرکت
 • اطمینان از عملکرد روان سیستم ها و تجهیزات کامپیوتری و ترتیب دادن کارهای تعمیر و نگهداری
 • انجام همان وظایفی که کارگران تحت نظارت هستند انجام میدهند