تمام وقت دائمی

استخدام ویراستار

ارسال شده 5 ماه قبل توسط Mrjob
سوری
55,680$در هر سال
مهلت درخواست بسته شد

شرح (توصیف) شغل

شرکت:  Drishti Media Group Ltd

نوع شغل: تمام وقت، دائمی

الزامات

مسلط به زبان انگلیسی

تحصیلات:

داشتن مدرک لیسانس یا تجربه کاری متناسب الزامی است

تجربه:

داشتن تجربه کاری 2 تا 3 سال الزامی است

مسئولیت ها:

• تجزیه و تحلیل و ارائه مشاوره در مورد روش های مدیریتی و سازماندهی یک مؤسسه دولتی یا خصوصی
• انجام تحقیق برای تعیین کارایی و اثربخشی سیاست ها و برنامه های مدیریتی
• انجام ارزیابی ها و پیشنهاد بهبود روش ها، سیستم ها و رویه ها در زمینه هایی مانند عملیات، منابع انسانی، مدیریت سوابق، مدیریت امنیت و ارتباطات
• انجام ممیزی کیفیت و توسعه استانداردهای مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت برای ثبت ISO (سازمان بین المللی استاندارد)
• ارائه راهنمایی و پشتیبانی به مشاغل در مورد سیاست ها و رویه های نظارتی؛ اطمینان از انطباق داخلی با الزامات نظارتی؛ و ارائه مدارک و تشکیل پرونده با نهادهای نظارتی
• برنامه ریزی و سازماندهی مجدد امور یک مؤسسه
• نظارت بر پژوهشگران قراردادی یا کارکنان اداری