استخدام در کانادا، کار در کانادا، کاریابی در کانادا، کاریابی کانادا، زندگی در کانادا، www.jobca.ca

برنامه های مهاجرتی برای نیروی کار خارجی موقت

2023-01-11 0 نظرات

 

کانادا بیش از 100 گزینه مختلف برای اتباع خارجی دارد که به دنبال آمدن به این کشور هستند. بسیاری از این مسیرها را می توان تحت دو برنامه کلی طبقه بندی کرد: برنامه نیروی کار خارجی موقت (TFWP) و برنامه اینترنشنال موبیلیتی (IMP).

هر دو TFWP و IMP برای کمک به رشد اقتصادی کانادا هستند، اما این دو برنامه دارای اهداف سیاستی و الزامات واجد شرایط بودن متفاوتی هستند.

 

در زیر به تفکیک نقاط کلیدی تفاوت بین این دو برنامه اشاره شده است.

 

اهداف / مقاصد برنامه :

TFWP: هدف اصلی TFWP کمک به بازار کار کانادا از طریق ارائه راهی برای کارفرمایان در سراسر کشور برای استخدام اتباع خارجی به عنوان وسیله ای برای رسیدگی به کمبود نیروی کار در صنعت آنها است برای زمانی که فرد کانادایی مناسب برای پر کردن سمت های کاری وجود ندارد. هدف از این برنامه کمک به کارفرمایان کانادایی است که به آن نیاز دارند، در حالی که همچنان از شهروندان کانادایی و مقیمان دائمی با دادن اولین فرصت برای درخواست برای فرصت های شغلی خالی حمایت می کند. هدف TFWP ارائه مزایای متقابل به کانادایی های خارج از کشور مانند مزایایی که برای کارفرمایان در کانادا فراهم می کند نیست. در عوض، TFWP بر تامین نیازهای بازار کار برای مشاغل و مناطق خاص “در داخل کشور” متمرکز است.

 

IMP: برعکس، IMP به منظور ارتقای اهداف کلی سیاست اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کانادا با اجازه دادن به کارگران خارجی برای ورود به کانادا برای تقویت روابط دوجانبه و چند جانبه بین کانادا و جامعه جهانی مانند هنر، فرهنگ، ورزش و مذهب در کانادا ایجاد شد. علاوه بر این، IMP با هدف قرار دادن مزایای متقابل برای کانادایی‌های خارج از کشور با پایه‌گذاری برنامه‌های خود عمدتاً بر اساس توافق‌نامه‌های چندجانبه و دوجانبه با سایر کشورها است.

 

نیاز به سند LMIA دراین برنامه

ارزیابی تأثیر بازار کار (LMIA) یک سند درخواستی کارفرما است که شرکت‌ها به عنوان مدرکی مبنی بر اینکه استخدام کارمندان خارجی تأثیر منفی بر نیروی کار کانادایی نخواهد داشت، ارائه می‌کنند.

 

TFWP: برنامه نیروی کار خارجی موقت، کارفرمایان را ملزم به ارائه درخواست LMIA می کند. برای TFWP، توجه به این نکته مهم است که اشتغال و توسعه اجتماعی کانادا (ESDC) مسئول LMIA است و مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) مسئول درخواست مجوز کار است که در ادامه آمده است.

 

IMP: این برنامه از LMIA معاف است، به این معنی که LMIA برای متقاضیانی که تلاش می کنند از طریق این برنامه در کانادا کار کنند، الزامی نیست.

 

چه کسی برنامه ها را هدایت می کند؟

TFWP: توسط ESDC هدایت می شود، اما به طور مشترک توسط ESDC و IRCC اداره می شود

 

IMP: تنها توسط IRCC هدایت و مدیریت می شود

 

 

آیا مجوزهای کار در این برنامه “open” هستند؟

TFWP: مجوزهای کار در این برنامه مختص کارفرما هستند، به این معنی که اتباع خارجی متقاضی کار به یک کارفرما وابسته هستند – کارفرمای خاصی که LMIA و مجوز کار موقت را با او دریافت می کنند.

 

IMP: مجوزهای کار IMP می تواند هم “close” هم “open” باشد. به عبارت دیگر، بسته به شرایط خاص یا توافقی که متقاضی انجام می دهد، مجوز کار آنها می تواند به یک کارفرما وابسته باشد یا به آنها اجازه دهد برای هر کارفرمایی در سراسر کشور کار کنند.

 

 

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.