استخدام در کانادا، کار در کانادا، کاریابی در کانادا، کاریابی کانادا، زندگی در کانادا، www.jobca.ca

ارزیابی مدارک تحصیلی در کانادا

2023-01-07 0 نظرات

برای بسیاری از افرادی که در فرآیند درخواست اقامت دائم کانادا هستند، اخذ ارزیابی مدرک تحصیلی (ECA) برای آنها ضروری است. برای دیگران، فرصتی برای افزایش رقابت پذیری آنها در پول اکسپرس انتری فراهم می کند.

اداره مهاجرت و شهروندی کانادا این تاییدیه ها را برای ارزیابی معادل بودن مدارک تحصیلی (مدرک تحصیلی، دیپلم، گواهینامه ها و غیره) که در کشورهای دیگر به دست آورده اند، بررسی می کند و آنها را با استانداردهای کانادا مقایسه می کند.

مزایای خدمات آموزشی جهانی (WES) ECA:

• یکی از الزامات برنامه مهاجرتی در کانادا داشتن تاییدیه تحصیلی از سازمان WES کانادا می باشد

• یکی از الزامات برنامه های مهاجرتی استانی (PNP) داشتن تاییدیه تحصیلی از سازمان WES کانادا می باشد (به ویژه برنامه  مهاجرتی در انتاریو)

• افراد واجد شرایط در پایلوت های مهاجرتی برنامه کشاورزی-غذایی نیازمند دریافت تاییدیه تحصیلی از سازمان WES کانادا هستند

• افراد مشتاق به تحصیل در کانادا نیازمند دریافت تاییدیه تحصیلی از سازمان WES کانادا هستند

• تاییدیه تحصیلی از سازمان WES به مدت پنج سال از تاریخ صدور معتبر است و می‌توان از آن برای پروفایل‌های اکسپرس انتری آینده استفاده کرد.

 

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.